کود تتاکو مدل AYSA-NPK مناسب برای انار وزن 10 کیلوگرم

این محصول فعلا هیچ فروشنده ای ندارد

لیست فروشندگان این کالا

این محصول فعلا هیچ فروشنده ای ندارد

شما هم می توانید به لیست بالا اضافه شوید اضافه شدن به لیست فروشندگان 2 ثانیه

مشخصات کالا

مشخصات

جنس پودر
تهیه شده از مواد ارگانیک , شیمیایی
عملکرد اصلی تغذیه , گل دهی
مناسب برای انار
نوع بسته بندی پاکت سه لایه ضد رطوبت
وزن بسته بندی 10 کیلوگرم
بو ندارد
قابلیت نگهداری آب ندارد
استریل شده خیر
لزوم استفاده بصورت محلول بله
ضد عفونی کننده خیر
سایر مشخصات مزایا:
-اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺤﺼﻮل
- اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻮرﻣﻮن اﮐﺴﯿﻦ در ﮔﯿﺎه و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﺑﺮگ
- ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺮك ﺧﻮردﮔﻰ ﻣﯿﻮه
- ﻋﺎرى ﺑﻮدن از ﮐﻠﺮ و ﻓﺎﻗﺪ ﺧﻄﺮ ﻧﻤﮏ زاﯾﻰ در ﺧﺎك
- ﺑﻬﺒﻮد رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯿﻮه
زمان و میزان مصرف:
1- ﺷﺮوع ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﻰ ﺑﻌﺪ از ﻣﯿﻮه دﻫﻰ (ﻧﺨﻮدى ﺷﺪن ﻣﯿﻮه) و ﺗﮑﺮار ﺗﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ 15-10 روز
6-3 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در در ﻫﺰار ﻟﯿﺘﺮ آب در ﺻﻮرت ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﻰ
15-10 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻫﮑﺘﺎر در ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎرى

محصولات مشابه

loading 2 ثانیه
ارسال هشدار اگر قیمت محصول پایین تر از قیمت مشخص شده باشد.
تومان